This is some basic text information about the FAQs page. You can leave it empty if you do not want to display this information. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ameliyat Sonrası Dönem

Ameliyattan normal şartlarda 1 gün önce yatış yapılır. Kan sulandırıcı ilaçlar, bağırsakların temizliği protokolü uygulanır. Kan şekeriniz ve hipertansiyonunuz kontrol altına almak için medikal tedavi uygulanır. Ameliyata girmeden 1 gün önce sıvı diyetine girmeniz ve gece 00:00 ’dan sonra herhangi bir şey yiyip içmemeniz gerekecektir. Ameliyat sonrası dönemde her şey olağan seyreder ise hastanede yatış süreniz 3-4 gün olacaktır.

 • Önce ağızdan sıvı gıdalara başlanacaktır. Sıvı beslenmeyi takiben taburcu işlemleriniz yapılacaktır.
 • Taburcu sonrası dönemde beslenme ve günlük aktivitelere ait ayrıntılı bir bilgilendirilme sözlü ve yazılı olarak sağlanacaktır.

Metabolik Cerrahi Ameliyatı Öncesi Hazırlık Nasıldır?

Obezite ameliyatı olacak her hastaya öncelikle çok kapsamlı testler kan testleri, tüm batın ultrasonografi ve gastrsokopi yapılır. Tetkikler ve muayeneler tamamlandıktan sonra Metabolik Cerrah hasta ve sonuçlarını değerlendirir. Hastanın Metabolik cerrahi ameliyatı olup olamamasına karar verir.

Metabolik Cerrahi (Şeker Ameliyatı) Nedir?

Metabolik cerrahide (Şeker Ameliyatı) fonksiyonel kısıtlama üzerine odaklanılmalıdır. Bunu yapmanın tek yolu beslenmenin erken aşamalarında ileum kaynaklı iştah kesici nöropeptid hormonları aktif hale getirmektir. Eğer bağırsaktan gelen doygunluk sinyalleri çok zayıf veya çok geç gelirse, o zaman kişinin metabolik doygunluk oluşana kadar çok fazla miktarda yemek tüketmesi söz konusu olabilir. Bariatrik(Kilo verme ameliyatı ) ve Metabolik cerrahi(Şeker ameliyatı ) sonrası obezite, hipertansiyon , hiperlipidemi (kanda yağ artışı)  ve  şeker hastalığının kontrole alınmasında besinler in yapılan bypass sonrası direkt olarak ince bağırsağın son parçasına geçeceği için buradaki L hücreleri uyarılarak salgılanan hormonlar  vasıtası ile diyabet kontrol altına alınır.İnce bağırsağın ilk parçasına besin geçişi cerrahi olarak engellenerek , buradan insülin direnci yapan bir takım hormonların salgılanması engellenir.

Bu yöntemle, Tip 2 diyabette vücudumuzda bulunan, ancak; yararlanamadığımız insülin yararlı hale gelmekte ve gerek dışarıdan kullanılan insülin miktarı ve  antidiabetik ilaçların  ve  gerekse  anihipertansif ve antihiperipidemik  ilaçların miktarı azalmakta veya tamamen ortadan kalkmaktadır.

Metabolik Sendrom Nedir?

Metabolik sendrom  insülin direnciyle başlayan santral obezite, hipertansiyon, kanda kolesterol ve açlık şekerinin yükselmesi ve iyi kolesterolün (HDL) düşmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Tip 2 diabet ve aşırı kilo arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır; obezitesi olan insanların yaklaşık %40’ı diabetik ve tip 2 diabeti olan insanlarında yaklaşık %80’i obezdir.

Aşağıdaki kriterlerin en az 3 tanesine sahip olan bir kişide metabolik sendrom olduğu kabul edilir.

     – Bel çevresinin erkeklerde >102 cm, bayanlarda >88 cm olması

     – Trigliserid düzeyinin kanda 150 mg/dl veya üzerinde olması

     – LDL kolesterolün erkeklerde 40 mg/dl, bayanlarda 50 mg/dl altında olması

 • Yüksek tansiyon(>130/>85 mmHg)
 • Yüksek kan şekeri(>110 mg/dl)

Tip 2 Diyabet Hastalığı Tedavisi

 • Diyabete yönelik diyet
 • Hastaya özel egzersiz ve eğitim programı
 • Antidiyabetik ilaç tedavi  veya insülin kullanımı  diyabette klasık tedavi yöntemidir. Eğitim, diyet ve egzersiz önerilerine uyan hastaların oranı  cok düşük olduğu görülüyor.
 • Tip 2 DM de yukardaki tedavi yöntemleri uygulamasına rağmen kan sekeri regüle olmayan  veya klasik tedavi uygulamayan hastalara METABOLİK CERRAHİ uygulanır. Metabolik cerrahi tedavi ile tip 2 diyabet hastalığından klinik olarak kurtulma ihtimali çok yüksektir.

Tip 1 Diyabet Hastalığı Tedavisi

Tip 1 diyabette eksik olan insülin hormonunu  insülin iğneleriyle yerine koyarak tedavi edilir. Tip I diyabet hastaları metabolik cerrahiden fayda görmezler.

Tip 2 Şeker Hastalığı Nedir?

Tip 2 Diyabet: En fazla görülen  diyabet  tipidir.Hücrelerin kan şekerini düzenleyen insülin hormonuna karşı duyarsızlaşması sonucunda glukozu hücre içine alamaması sonucu  görülen bir  diabet türüdür. Hücre düzeyinde insülin duyarsızlığı nedeniyle  vücut daha fazla insülin üretmek durumunda kaldığından dolayı yağ miktarı daha da artar. Bu  durum kilo ile insülin duyarsızlığı arasında bir kısır döngü oluşur.Tip  2 DM de  kilo alma,sedanter yasam,kötü beslenme,genetik  ve çevresel faktörlerden ortaya çıkmaktadır.

Diyabet Hastalığı Nelere Yol Açar?

 • Damar harabiyeti ve buna bağlı kalp krizi,felç,iyileşmeyen yaralar ve diyabetik ayak
 • Böbrek yetmezliği (nefropati)
 • Gözün damarları ve retinanın bozuklukları gibi göz hastalıkları(retinopati)
 • Hissizlik(nöropati)

Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

 • Normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi
 • Sıkk idrara çıkma
 • Ağızda kuruluk ve t
 • Aşırı su içme isteği
 • Halsizlik ve yorgunluk hissi
 • Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
 • Bulanık görme
 • Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
 • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
 • Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

Tip 1 Şeker Hastalığı Nedir?

Tip 1 Diyabet : Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan bir şeker hastalığı tipidir. Pankreastaki  hücrelerden insülin üretiminin yetersiz olması veya hiç olmamasından  kaynaklanır. Bu hastalar  dışarıdan insülin almak zorunda ve  yasam  kalitesi düşmektedir.

Diyabet Şeker Hastalığı Nedir?

Şeker hastalığı veya  diabetes mellitus (DM) denilen hastalık kan sekerinin olması gereken miktardan fazla bulunması  olarak tanımlanır.Şeker hastalığı en cok   tip 1 ve tip 2 diyabetus mellitus (DM)  şeklinde bilinmekle birlikte nadiren gestasyonel diyabet  ,LADA ve MODY tipleride vardır. Hastalığın nedeni insülin hormonu üretiminin  yetersiz olması, hiç olmaması, ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesi nedeniyle olur.

Obezite Nedir?

Dünya Sağlık örgütü verilerine göre, 2019 yılı itibari ile dünyada yaklaşık 2 milyar kişi obezite ile mücadele etmektedir. Obezite, vücudumuzda aşırı miktarda yağ birikmesidir. Bir başka tanımlama ise vücuda alınan enerjinin harcanandan daha fazla olması durumudur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı araştırmasına göre; ülkemizde her 5 kişiden birisi obez veya obez adayı, Obezite oranları erkeklerin %15, kadınların ise %24 dür.

Obezite Nasıl Sınıflandırılır ?

Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

18.5 ve aşağısı ; Zayıf

18.5-24 ; Normal kilolu

25-30; Kilolu

30-35 ; Sınıf 1 Obez

35-40 ; Sınıf 2 Obez

40-49 ; Morbid Obez (ölümcül obezite)

50-59 ; Süper Morbid Obez

60 ve üstü; Süper süper Morbid Obez

Obezitenin yaşam kalitesine etkisi nedir ?

Yapılan çalışmalarda, psikososyal uyum ile kilo arasında direk ilişki saptanmış ve kilo kaybı ile hayat kalitesinin arttığı kesin olarak ortaya konulmuştur.
Obezite ameliyatı geçiren hastaların %95 inin hayat kalitesinin arttığı ortaya konulmuştur.

Obezite tedavi edilebilir ve geri döndürülebilir bir rahatsızlıktır. Günümüzde 3 temel tedavisi vardır. Bunlar;

1)İlaç tedavisi
2)Diyet ve egzersiz

3)Obezite Cerrahisi

Obezitenin nedenleri nelerdir?

Obezitenin vücudumuza etkileri nelerdir ?

Yüksek tansiyon
Tip 2 Şeker hastalığı
Yüksek kolesterol değerleri (Total kolesterol ve LDL)
Düşük iyi kolesterol değerleri HDL
Yüksek kan lipid oranları
Uyku apnesi ve uyku bozuklukları
Metabolik Sendrom
Koroner kalp hastalığı
İnme
Safra kesesi hastalıkları
Eklem rahatsızlıkları
Depresyon ve anksiyete
Hayat kalitesinde düşüklük
Başlıca meme ve kalın bağırsak olmak üzere belirli kanserlerin görülme sıklığında artış

Tüm bu sebeplerden dolayı obez hastalarda ölüm oranı artmıştır.
Obez kişiler normal kilolu kişilere göre ortalama 10-12 sene daha az yaşarlar.

Obezite Cerrahisi Nedir? Kimlere Uygulanabilir?

VKİ 35-39.9 kg/m² arasında ve eşlik eden yandaş hastalıklara(şeker hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, uyku sorunları, eklemlerle ilgili sorunlar, depresyon, cinsel işlev bozuklukları) sahip olan kişilere,
En az 3 yıldır obezite olması ve minimum 6 aylık 2 diyet programı uygulamış olmak gereklidir.

Obezite Cerrahisi Riskleri ve Zararları

Anestezi ; Günümüz anestezi teknolojisi ile tüm hayati bulguların anlık takibi ve gerektiğinde anlık müdahaleler ile anestezinin riskleri neredeyse ihmal edilebilecek bir düzeye (1/20 000 – 1/ 30 000) inmiş durumdadır.

Bacaklarda Pıhtı Oluşumu ve Akciğer Embolisi ; Obezite (bariatrik) cerrahi riskleri arasında yer alan bacaklarda pıhtı oluşumu ve akciğerlere atması (emboli) aşırı kiloya bağlı oluşan bir risktir. Beden kitle indeksi 35 ve üzerinde olan kişilerin günlük hayatlarında mevcut olan bir risktir. Bu operasyonlar sonrasında kilo vermeye bağlı riskler azalırken ameliyat sonrasında kan sulandırıcı iğneler ve giyilen emboli çorabı sayesinde risk minimize edilmektedir.

Kaçak

Obezite cerrahisinin en büyük riski olarak bilinmektedir,hayati önem arz eder. Genellikle bu oran %1-2 arasındadır. Dünyadaki çoğu merkezde olduğu gibi biz de ameliyat sonrası ilk gün hastalarımıza ağızdan bir radyo opak sıvı içirerek herhangi bir kaçak olmadığını mutlak surette kontrol etmekteyiz. Bu dönemde oluşabilecek kaçaklara “erken” kaçak diyoruz. Genellikle hastalarımızı ameliyat sonrası 2 gece hastanede takip ediyoruz. Hastalar taburcu oldukları 3. günden sonra ise, “geç” kaçaklar için defalarca uyarılırlar. Kaçak yüksek ateş, şiddetli sırta vuran ağrı, titreme, terleme, karın ağrısı ile kendini belli eder ve erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Dolayısı ile ateş ya da karın ağrısı hisseden tüm hastalar, ameliyat sonrası ilk bir ay bize derhal ulaşmaları konusunda defalarca uyarılırlar. Teşhis edildiğinde kaçağa bağlı batın içi sıvı toplanmalarının ameliyat edilmeden boşaltılması için girişimsel radyolog tedavinin vazgeçilmez parçasıdırlar. Ayrıca endoskopik yolla takılacak stent veya klips mide içeriğinin karın boşluğuna sızması engellenir.

Kanama

Obezite (bariatrik) cerrahi operasyonları sonrasında zımba hatlarının kenarında görülebilen kanamalar görülebilir.Nadiren müdahale gerektiren kanamalar olabilir.

Obezite Cerrahisi Kimlere Uygulanamaz?

Hayatı boyunca diyeti hiç denememiş olmak
Yapılacak işlemleri anlayamayacak ölçüde zihinsel problemi olanlara
Sosyal yönden yalnız, ev ortamı desteği alamayacak olanlara
Tedavi gerektiren psikiyatrik sorunu olan kişilere
İlaç, alkol veya madde bağımlısı olanlara
Tümüyle hareketsiz hastalara
Ergenlik çağından küçük ya da 70 yaşından büyük olmak.

İstanbul - Türkiye

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

0541 241 76 76

Mail Adresimiz

Mail Adresimiz

info@drservettali.com

Randevu oluşturun

Randevu oluşturun